Vytvoriť faktúru

ATHEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATHEA
IČO 34152369
DIČ 2020203229
IČ DPH SK2020203229
Dátum vzniku 17 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATHEA
Šenkvická 14/N
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 202 579 €
Zisk 4 620 €
Aktíva 145 196 €
Vlastný kapitál 78 224 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336401490
Fax(es) 0336401490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 354
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 354
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,888
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,967
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 905
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 138,242
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,844
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 70,921
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,620
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,398
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 194
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,596
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,432
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 831
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,333
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 202,579
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 197,483
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,748
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 195,007
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 139,753
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,834
C. Služby (účtová skupina 51) 31,060
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,410
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 664
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 494
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 792
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,572
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,584
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 14
XI. Kurzové zisky (663) 14
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,627
M. Nákladové úroky (562) 833
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 794
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,613
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,959
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,339
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34152369 DIČ: 2020203229 IČ DPH: SK2020203229
 • Sídlo: ATHEA, Šenkvická 14/N, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 17 Decembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 29.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Brigita Šišková r, Vajglová 3 319 € (50%) Muškátová 14 Pezinok
  Peter Šiška 3 319 € (50%) Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.03.2012Nové sidlo:
   Šenkvická 14/N Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Peter Šiška Muškátová 2605/32 Pezinok 902 01
   09.03.2012Zrušené sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   12.12.2006Nové sidlo:
   M. R. Štefánika 10 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šiška Muškátová 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 29.11.2006
   11.12.2006Zrušené sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   11.11.1998Nové obchodné meno:
   ATHEA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Bielenisku 4 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Brigita Šišková r, Vajglová Muškátová 14 Pezinok
   Eva Šišková r. Galanová Kalinčiakova 8 Pezinok
   10.11.1998Zrušené obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   17.12.1996Nové obchodné meno:
   SEWEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelská 41 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská, konzultačná, školiaca činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Gabčík 1095 Dlhé Pole
   Ing. Peter Kučerka Kubačova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Solga Dukelská 41 Modra