Vytvoriť faktúru

RW Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RW Slovakia
IČO 35680032
DIČ 2020841317
IČ DPH SK2020841317
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RW Slovakia
Laurinská 21
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 749 €
Zisk -4 825 €
Aktíva 220 947 €
Vlastný kapitál -1 345 417 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,263
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,205
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,555
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 650
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,057
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,635
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,635
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,843
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,843
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,843
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,579
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 68
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,511
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,263
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,615,256
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,617,402
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,617,402
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,825
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,654,519
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 684
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 763
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) -79
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 630
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 630
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,650,615
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,539,088
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272,312
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,776
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 55,627
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,868
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,749
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 609
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,140
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,510
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 53
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 500
D. Služby (účtová skupina 51) 7,912
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,034
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,856
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 66
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,825
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680032 DIČ: 2020841317 IČ DPH: SK2020841317
 • Sídlo: RW Slovakia, Laurinská 21, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 14.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ivana Vadňalová 3 319 € (50%) Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09
  MUDr. Eva Farkašovská 1 660 € (25%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
  MUDr. Jozef Farkašovský 1 660 € (25%) Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.07.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   05.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 14.03.2006
   28.04.2006Nové sidlo:
   Laurinská 21 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo námestie 1 Bratislava 811 09
   MUDr. Eva Farkašovská Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ivana Vadňalová Jakubovo nám. 1 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.03.2006
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/30 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 14.03.2006
   27.04.2006Zrušené sidlo:
   Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/3/30 Hnúšťa 981 01
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Jozef Potúček Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Zlata Šimková Gaštanová 19 Rimavská Seč 979 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   RW Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
   inžinierská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jozef Farkašovský Klokočova 736/3/30 Hnúšťa 981 01
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04
   Jozef Potúček Dostojevského rad 15 Bratislava 811 09
   Zlata Šimková Gaštanová 19 Rimavská Seč 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Lipský Okánikova 2 Bratislava 811 04