Vytvoriť faktúru

IMMO - Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMO - Plus
IČO 35680156
DIČ 2020308323
IČ DPH SK2020308323
Dátum vzniku 21 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMO - Plus
Radvanská 23
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 188 €
Zisk -134 247 €
Aktíva 1 342 459 €
Vlastný kapitál -357 367 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,264,415
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,220,796
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,220,796
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,784
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,155,012
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,682
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,175
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,401
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 774
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,507
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,456
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,937
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 279
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,658
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,264,415
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -491,614
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 778,294
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,142,300
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,142,300
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -134,247
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,754,404
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,608,143
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,049,009
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 559,134
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 53,631
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 91,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 77,910
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,910
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,581
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,718
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 279
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,142
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,625
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,625
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,188
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,188
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,488
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 700
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,252
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,438
D. Služby (účtová skupina 51) 18,166
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 863
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 91,957
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,967
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 63,990
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,006
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 822
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -89,064
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,884
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,223
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,158
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,158
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,065
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -44,223
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,287
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -134,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680156 DIČ: 2020308323 IČ DPH: SK2020308323
 • Sídlo: IMMO - Plus, Radvanská 23, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 21.12.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mag. Edita Rogerová 3 386 € (51%) Kubániho 5 Bratislava 811 04
  LBP Immobilien Holding GmbH 3 253 € (49%) Viedeň 1200 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   28.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   12.08.2003Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   LBP Immobilien Holding GmbH Klosterneuburger Strasse 45 Viedeň 1200 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 21.12.1995
   Heribert Prott Humboldtstrasse 42 Graz 8010 Rakúska republika Vznik funkcie: 28.02.2003
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Kubániho 5 Bratislava 811 04
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   07.01.1998Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   06.01.1998Zrušené sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   IMMO - Plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mag. Edita Rogerová Smetanova 17 Bratislava 811 03