Vytvoriť faktúru

REKREACENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REKREACENTRUM
IČO 35680300
DIČ 2020330983
IČ DPH SK2020330983
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo REKREACENTRUM
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 760 €
Zisk 14 845 €
Aktíva 3 763 574 €
Vlastný kapitál 3 760 905 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 491,661
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,270,239
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,262,196
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,043
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,761,900
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,760,550
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,079,855
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,079,855
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 5,935
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 15,031
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,355,116
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,845
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,350
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,150
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 840
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 310
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,760
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,760
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,587
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,147
C. Služby (účtová skupina 51) 440
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,827
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,587
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) -16,672
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -16,672
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 16,672
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,845
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,845
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680300 DIČ: 2020330983 IČ DPH: SK2020330983
 • Sídlo: REKREACENTRUM, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Juraj Terek predseda Rajecká 8 Bratislava 821 07 10.10.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2012Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rajecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.10.2012
   17.10.2012Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 820 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rájecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Peter Kollár - člen predstavenstva Ostredkova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Ing. Radoslav Grega - člen predstavenstva 1. mája 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   05.04.2006Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Juraj Terek - predseda predstavenstva Rájecká 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Peter Kollár - člen predstavenstva Ostredkova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.02.2006
   Ing. Radoslav Grega - člen predstavenstva 1. mája 6 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 28.02.2006
   04.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Husárová - člen Mudroňova 17 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Zoltán Horváth - predseda predstavenstva Jablonka út 88 Budapešť 1037 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   Gábor Zelei - člen predstavenstva Petz Ferenc u. 2/C Budapešť 1211 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   25.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   organizovanie kultúrno- spoločenských a športových podujatí
   výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubica Husárová - člen Mudroňova 17 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.06.2005
   24.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dalibor Bošanský - člen predstavenstva Fedinova 4 Bratislava 851 01
   24.09.2004Nové obchodné meno:
   REKREACENTRUM, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Horváth - predseda predstavenstva Jablonka út 88 Budapešť 1037 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   Gábor Zelei - člen predstavenstva Petz Ferenc u. 2/C Budapešť 1211 Maďarská republika Vznik funkcie: 07.07.2004
   23.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOVNAFT REKREACENTRUM, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Súmračná 13 Bratislava 821 02
   Gábor Zelei - predseda predstavenstva Petz Ferenc u.2/C Budapest 1211 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 6 Bratislava 811 02
   04.07.2003Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 23 820 03
   03.07.2003Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   22.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Súmračná 13 Bratislava 821 02
   21.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Otto Kotzman - predseda predstavenstva Súmračná 13 Bratislava 821 02
   25.10.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dalibor Bošanský - člen predstavenstva Fedinova 4 Bratislava 851 01
   Gábor Zelei - predseda predstavenstva Petz Ferenc u.2/C Budapest 1211 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 6 Bratislava 811 02
   24.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jozefek komárnická 12 Bratislava 821 03
   Ing. Danica Lieskovská Nábělkova 6 Bratislava 841 05
   23.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jozefek komárnická 12 Bratislava 821 03
   22.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radoslav Grega Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   28.10.1997Nové predmety činnosti:
   nepravidelná autobusová doprava
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   SLOVNAFT REKREACENTRUM, a.s.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   ubytovacie služby v turistických ubytovniach a chatách bez pohostinských činností
   sprievodcovská činnosť
   činnosť cestovnej kancelárie
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
   masérske služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Radoslav Grega Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Ing. Otto Kotzman - predseda predstavenstva Súmračná 13 Bratislava 821 02
   Ing. Danica Lieskovská Nábělkova 6 Bratislava 841 05