Vytvoriť faktúru

ComErgon - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ComErgon
IČO 35680351
DIČ 2020338914
IČ DPH SK2020338914
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ComErgon
Remeselnícka 6
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 916 €
Zisk -4 583 €
Aktíva 78 253 €
Vlastný kapitál 47 141 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905791533, +421918957264
Fax(es) 0244873525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,307
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,307
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,307
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 62,597
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 100
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,509
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 518
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,294
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,904
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,559
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,171
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,583
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,345
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,126
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,219
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,661
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,182
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,359
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 80,916
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 80,906
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 85,408
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,686
C. Služby (účtová skupina 51) 27,285
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,098
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 143
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 919
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,492
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,935
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,582
P. Daň z príjmov (591, 595) 1
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,583
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680351 DIČ: 2020338914 IČ DPH: SK2020338914
 • Sídlo: ComErgon, Remeselnícka 6, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06 19.12.1995
  Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11 28.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Majerčík 5 312 € (80%) Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
  Marián Majerčík 1 328 € (20%) Benkova 16 Nitra 949 11
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Majerčík Benkova 16 Nitra 949 11
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   10.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Majerčík Znievska 7 Bratislava 851 06
   09.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marián Majerčík Stránske 120 Rajecké Teplice 013 13
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   ComErgon, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Remeselnícka 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   výroba, oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Majerčík Stránske 120 Rajecké Teplice 013 13
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Majerčík Remeselnícka 6 Bratislava 831 06