Vytvoriť faktúru

EBEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EBEL
IČO 35680369
DIČ 2020307883
IČ DPH SK2020307883
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EBEL
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 542 €
Zisk 1 600 €
Aktíva 22 985 €
Vlastný kapitál 22 885 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904454677
Mobile phone(s) 0904454677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,154
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,160
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,994
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,154
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,485
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 719
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 15,527
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,600
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,669
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,569
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,449
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,542
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,542
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 100
C. Služby (účtová skupina 51) 100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,442
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,442
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 221
X. Výnosové úroky (662) 221
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 160
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,602
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,002
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680369 DIČ: 2020307883 IČ DPH: SK2020307883
 • Sídlo: EBEL, Dostojevského rad 11, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Belobrad Pri kríži 36 Bratislava 841 02 29.12.2005
  Boris Belobrad Nezábudková 52 Bratislava 821 02 29.12.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Belobrad 3 319 € (50%) Pri kríži 36 Bratislava 841 02
  Boris Belobrad 3 319 € (50%) Nezábudková 52 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.01.2007Nové obchodné meno:
   EBEL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dostojevského rad 11 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
   Noví spoločníci:
   Dušan Belobrad Pri kríži 36 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Belobrad Pri kríži 36 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 29.12.2005
   Boris Belobrad Nezábudková 52 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 29.12.2005
   18.01.2007Zrušené obchodné meno:
   EBEL - šport, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 16 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Boris Belobrad Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Boris Belobrad Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EBEL - šport, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 16 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, marketingu a manageringu
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Boris Belobrad Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Belobradová Nezábudkova 52 Bratislava 821 01