Vytvoriť faktúru

INTER PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTER PRINT
IČO 35680474
DIČ 2020308543
IČ DPH SK2020308543
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER PRINT
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 371 156 €
Zisk 76 358 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244456710, 0244456711
Fax(es) 0244456710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,861
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,861
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,861
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 242,744
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 65,789
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,238
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 678
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140,010
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 247,605
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 118,037
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 146,054
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 146,054
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 14,605
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -118,980
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 76,358
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 129,568
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 66,446
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,055
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 47,345
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 576
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,577
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,557
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 371,156
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 369,909
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 291,339
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 133,356
C. Služby (účtová skupina 51) 131,792
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,747
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 139
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,252
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,385
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 79,817
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,761
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,499
M. Nákladové úroky (562) 1,806
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 693
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,499
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 77,318
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 76,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680474 DIČ: 2020308543 IČ DPH: SK2020308543
 • Sídlo: INTER PRINT, Vajnorská 135, 83237, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 18.12.1995
  Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 20.06.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Kompiš 73 027 € (50%) Jégého 17 Bratislava 821 08
  Peter Hrdlička 73 027 € (50%) Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2010Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Novohorská 9815/1J Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   31.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   27.10.2003Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 18.12.1995
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 20.06.2000
   26.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   14.08.2000Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   viazanie kníh a konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   kopírovacie a rozmnožovacie služby
   tlač novín a kníh
   sieťotlač, ofsetová tlač
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdlička Karpatské nám. 18 Bratislava 831 06
   13.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   26.02.1999Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Noví spoločníci:
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   INTER PRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 7 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti polygrafie
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdlička Plickova 7 Bratislava 831 06
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kompiš Jégého 17 Bratislava 821 08
   Igor Mareš Beňadická 5 Bratislava 851 06