Vytvoriť faktúru

GRAVEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAVEX
IČO 35680571
DIČ 2020870918
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVEX
Kadnárova 106
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 326 €
Zisk 1 581 €
Aktíva 12 818 €
Vlastný kapitál 10 492 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903708223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,320
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,320
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,628
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,628
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,832
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,796
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 415
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 415
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,651
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 673
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 673
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 130
2. Ostatné fondy (427, 42X) 130
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,283
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -655
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,581
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 699
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 699
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,013
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 832
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 492
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,326
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,326
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,157
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,340
D. Služby (účtová skupina 51) 6,102
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,104
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,810
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,222
4. Sociálne náklady (527, 528) 72
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 178
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 433
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,169
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,884
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 109
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -108
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,061
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4250261.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015