Vytvoriť faktúru

S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri
IČO 35680679
DIČ 2020841405
IČ DPH SK2020841405
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.C.I.A. - Honor & Habilitas & Partneri
Americké nám. 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 951 €
Zisk 14 178 €
Aktíva 157 381 €
Vlastný kapitál -170 804 €
Kontaktné informácie
Email fineco@slovanet.sk
Phone(s) 0239012480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 154,179
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 153,496
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,156
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,096
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,030
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,053
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,013
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 186,275
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -156,625
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -177,442
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 14,178
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 342,900
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 340,888
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,210
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,988
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 327,690
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,951
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,951
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,874
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,244
C. Služby (účtová skupina 51) 5,763
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,046
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 464
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,923
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,944
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 18,707
X. Výnosové úroky (662) 18,707
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 145
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 18,562
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,639
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,461
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 14,178
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015