Vytvoriť faktúru

VIA FRANCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIA FRANCE
IČO 35680717
DIČ 2020307894
IČ DPH SK2020307894
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA FRANCE
Červeňova 2
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 053 271 €
Zisk 27 353 €
Aktíva 64 690 €
Vlastný kapitál -27 620 €
Kontaktné informácie
Email viafrance@viafrance.sk
Webová stránka http://www.airfrance.sk;http://www.viafrance.sk
Phone(s) +421254430503, +421254430504, +421254430510, +421254430513, +421254430517, +421254430518, +421254430519, +421254430520, +421254434106, +421254434108, +421254434109
Mobile phone(s) +421905597333, +421911904766, +421948377378
Fax(es) 0254434106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 671,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 580,520
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,647
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,647
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 549,274
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 549,175
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 549,175
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 99
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,912
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 90,929
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 308
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 90,621
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 671,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,821
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 67,087
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -48,922
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,922
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,353
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 618,628
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 662
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 662
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 139,239
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,489
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,489
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,213
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,435
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 102
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 478,727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,053,207
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,053,271
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,053,207
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,003,144
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 388
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,387
D. Služby (účtová skupina 51) 1,896,094
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 101,371
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,610
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,532
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,229
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 116
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 50,127
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,344
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78
XII. Kurzové zisky (663) 78
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,368
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,531
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,531
O. Kurzové straty (563) 247
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,590
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,290
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,837
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680717 DIČ: 2020307894 IČ DPH: SK2020307894
 • Sídlo: VIA FRANCE, Červeňova 2, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 19.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Matúš Cigáň 6 639 € (100%) Francisciho 2 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2014Noví spoločníci:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2014
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Brečtanova 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dagmar Nemcsicsová Brečtanova 2349/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   20.04.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dagmar Nemcsicsová Brečtanova 2349/7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.04.2013
   19.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Alexander Škovran 182 Tatranská Lomnica 059 60 Vznik funkcie: 21.06.2012
   29.06.2012Nové sidlo:
   Červeňova 2 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Alexander Škovran 182 Tatranská Lomnica 059 60 Vznik funkcie: 21.06.2012
   28.06.2012Zrušené sidlo:
   Rázusovo nábrežie 6 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Blažek Mraziarenská 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2011
   10.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Patrik Blažek Mraziarenská 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2011
   09.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   06.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Brečtanova 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Mlynská 49 Senec 903 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   05.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   19.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Nemcsics Majerníkova 56 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Matúška Bošániho 7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 09.11.2005
   18.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.2002
   06.02.2004Nové sidlo:
   Rázusovo nábrežie 6 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05
   05.02.2004Zrušené sidlo:
   Prievozská 6/a Bratislava 2 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   E - TRADE a.s. IČO: 35 795 000 Cesta na Klanec 1 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Borsigová - konateľ Schneidera Trnavského 20 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.04.2003 Skončenie funkcie: 22.01.2004
   05.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Borsigová - konateľ Schneidera Trnavského 20 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.04.2003 Skončenie funkcie: 22.01.2004
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   E - TRADE a.s. IČO: 35 795 000 Cesta na Klanec 1 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Beker Donnerova 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.2002
   30.10.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   03.12.1999Nové sidlo:
   Prievozská 6/a Bratislava 2 821 09
   02.12.1999Zrušené sidlo:
   Vazovova 9/a Bratislava 811 07
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj leteckých prepravných služieb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   22.03.1999Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie a predaj leteniek
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti leteckej prepravy tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   VIA FRANCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 9/a Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie a predaj leteniek
   Noví spoločníci:
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Škovranová Pod Rovnicami 41 Bratislava