Vytvoriť faktúru

VIA FRANCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIA FRANCE
IČO 35680717
DIČ 2020307894
IČ DPH SK2020307894
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIA FRANCE
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 704 177 €
Zisk 30 444 €
Aktíva 64 690 €
Vlastný kapitál -27 620 €
Kontaktné informácie
Email viafrance@viafrance.sk
Webová stránka http://www.airfrance.sk;http://www.viafrance.sk
Phone(s) +421254430503, +421254430504, +421254430510, +421254430513, +421254430517, +421254430518, +421254430519, +421254430520, +421254434106, +421254434108, +421254434109
Mobile phone(s) +421905597333, +421911904766, +421948377378
Fax(es) 0254434106
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 839,648
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,139
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,139
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,139
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701,088
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 678,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 678,308
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 678,308
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,780
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,533
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,247
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 95,421
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 95,421
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 839,648
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,531
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 125,353
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,569
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,353
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,922
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,444
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,241
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 31,241
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 98,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,265
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,265
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,185
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,840
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 568,648
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,704,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,643,884
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,293
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,638,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,506
D. Služby (účtová skupina 51) 2,449,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 132,411
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 95,692
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,500
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,219
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,813
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,813
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,793
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,105
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 94
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 89
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,481
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,295
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,295
O. Kurzové straty (563) 214
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,972
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,387
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,860
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,416
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,444
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 17.01.2017
 • IČO:35680717 DIČ: 2020307894 IČ DPH: SK2020307894
 • Sídlo: VIA FRANCE, Ivánska cesta 30/B, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 19.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Matúš Cigáň 6 639 € (100%) Francisciho 2 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Ivánska cesta 30/B Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   14.06.2014Noví spoločníci:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Cigáň Francisciho 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2014
   31.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   predaj leteckých prepravných služieb
   04.11.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti leteckej prepravy tovaru
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priemyselného tovaru
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   VIA FRANCE, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ