Vytvoriť faktúru

ROXTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROXTON
IČO 35680725
DIČ 2020308356
IČ DPH SK2020308356
Dátum vzniku 20 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROXTON
Karpatská 11
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 326 €
Zisk 22 408 €
Aktíva 102 068 €
Vlastný kapitál -134 389 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 121,438
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,075
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,016
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,016
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,281
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 45,230
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,230
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,051
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52,403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 121,438
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -111,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,134
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,134
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -142,494
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,286
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -147,780
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,408
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 233,419
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 210
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 210
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 228,074
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 196,506
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,506
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,673
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 174
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,550
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 274
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 274
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,861
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,326
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,326
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,126
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,161
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,126
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,079
D. Služby (účtová skupina 51) 8,616
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,877
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,041
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 815
4. Sociálne náklady (527, 528) 21
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 306
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,505
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 797
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 70
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 70
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 727
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,368
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,408
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680725 DIČ: 2020308356 IČ DPH: SK2020308356
 • Sídlo: ROXTON, Karpatská 11, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislva 841 05 23.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrea Parollyová 6 639 € (100%) Pribišova 4 Bratislva 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2009Noví spoločníci:
   Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Parollyová Pribišova 4 Bratislva 841 05 Vznik funkcie: 23.10.2009
   26.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   13.03.2002Nové sidlo:
   Karpatská 11 Bratislava 811 05
   12.03.2002Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3-5 Bratislava 811 01
   20.07.2000Nové predmety činnosti:
   obstarávacia činnosť spojená so správou nehnuteľností
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   02.06.1997Nové sidlo:
   Mikulášska 3-5 Bratislava 811 01
   01.06.1997Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   12.02.1996Nové obchodné meno:
   ROXTON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti inžinierských, bytových a občianských stavieb
   sprostredkovanie výkonu služieb
   inžinierska a poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Rapavý Haydnova 21 Bratislava
   11.02.1996Zrušené obchodné meno:
   COMOD s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   COMOD s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí k horeuvedeným činnostiam
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava