Vytvoriť faktúru

MH - TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MH - TRADING
IČO 35680831
DIČ 2020308147
IČ DPH SK2020308147
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MH - TRADING
Doležalova 15/D
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 820 €
Zisk 3 906 €
Aktíva 63 055 €
Vlastný kapitál -3 492 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,759
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,759
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,759
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,308
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,288
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,593
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,427
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 52,067
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 414
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -10,132
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,906
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,653
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 465
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,188
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,104
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,394
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,390
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 86,820
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 86,820
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,907
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,586
C. Služby (účtová skupina 51) 51,849
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,693
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,105
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 586
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,913
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,385
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 896
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 896
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -896
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,017
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,111
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680831 DIČ: 2020308147 IČ DPH: SK2020308147
 • Sídlo: MH - TRADING, Doležalova 15/D, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Hudec, CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 19.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Hudec, CSc. 6 640 € (100%) Dunajská 24 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Merklová Turčianska 44 Bratislava 821 09
   27.10.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08
   Ing. Zuzana Merklová Turčianska 44 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hudec , CSc. Dunajská 24 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.10.2010
   26.10.2010Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   inžinierske stavby - vodohospodárske inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.03.2010
   17.03.2010Nové obchodné meno:
   MH - TRADING, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Doležalova 15/D Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
   vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
   inžinierske stavby - vodohospodárske inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hudec Kataríny Brúderovej 9 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 10.03.2010
   16.03.2010Zrušené obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   11.02.2005Nové obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22/3309 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.02.2005
   10.02.2005Zrušené obchodné meno:
   HU.PRO.INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.06.2003
   15.01.2004Nové obchodné meno:
   HU.PRO.INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 12 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   poradenská a konzultačná činnosťv oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby - inžinierske stavby - vodohospodárske stavby
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Mereš Medená 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.06.2003
   14.01.2004Zrušené obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážné práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod - export, import
   činnosť cestovnej kancelárie s domácim a zahraničným cestovným ruchom
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 10.06.2003
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážné práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod - export, import
   činnosť cestovnej kancelárie s domácim a zahraničným cestovným ruchom
   pohostinská činnosť
   21.08.2001Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   KARIBIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 22 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   stavebno-montážne práce
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť - koordinačná
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Prusák Novosvetská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 10.06.2003