Vytvoriť faktúru

BEZ BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEZ BRATISLAVA
IČO 35680849
DIČ 2020927348
IČ DPH SK2020927348
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEZ BRATISLAVA
Žilinská 12
92101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 472 €
Zisk 21 708 €
Aktíva 124 438 €
Vlastný kapitál 122 088 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 147,865
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 116,335
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,640
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,735
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 92,960
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 92,960
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,530
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,561
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,969
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,969
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,865
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,539
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,196
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,196
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,685
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,686
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,326
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,326
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 588
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 588
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,722
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 263
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 487
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,223
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,066
D. Služby (účtová skupina 51) 801
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 387
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 874
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 874
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,249
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,118
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,188
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4173840.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680849 DIČ: 2020927348 IČ DPH: SK2020927348
 • Sídlo: BEZ BRATISLAVA, Žilinská 12, 92101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2014Nové sidlo:
   Žilinská 12 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Škodný Beckovská 6812/6 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 01.06.2014
   10.06.2014Zrušené sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Škodný Považská 36 Bratislava 831 04
   Ing. Pavol Škodný Beckovská 6 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   SILAN s. r. o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný Bazovského 29 Banka 921 01
   Ing. Milan Škodný Bílikova 32 Bratislava 841 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   21.01.2003Noví spoločníci:
   SILAN s.r.o. IČO: 17 323 088 Romanova 5 Bratislava 851 02
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   19.12.1995Nové obchodné meno:
   BEZ BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 5 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04
   Ing. Pavol Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Peter Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Škodný A.Hlinku 89/59 Piešťany 921 01
   Ing. Milan Škodný Blagoevová 10 Bratislava 851 04