Vytvoriť faktúru

APFK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APFK
IČO 35680890
DIČ 2020307817
IČ DPH SK2020307817
Dátum vzniku 02 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APFK
Továrenská 14
81474
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 61 189 €
Zisk 9 653 €
Aktíva 57 283 €
Vlastný kapitál 34 868 €
Kontaktné informácie
Email atfc@atfc.sk
Phone(s) 0243633544
Fax(es) 0243633546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 66,393
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,543
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,543
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,543
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,181
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,317
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,299
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 16,800
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,218
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,864
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,603
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,261
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,669
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,669
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 66,393
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,419
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,653
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,872
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,381
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,381
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,750
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,750
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,319
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 756
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,912
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,499
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 61,189
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,499
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 690
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,170
D. Služby (účtová skupina 51) 7,965
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,155
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,648
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,507
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 275
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,157
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,157
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,364
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,010
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,750
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,260
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,382
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,729
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,729
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680890 DIČ: 2020307817 IČ DPH: SK2020307817
 • Sídlo: APFK, Továrenská 14, 81474, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika 03.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Oldřich Humpolec 6 772 € (100%) Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   22.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 841 05
   21.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   03.01.2006Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 74
   Noví spoločníci:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Oldřich Humpolec Záhradní 895 Hluboká nad Vltavou 373 41 Česká republika Vznik funkcie: 03.01.2006
   02.01.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Zrušeny spoločníci:
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   02.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 02.01.1996
   01.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   15.04.1999Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie audítorskej činnosti
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur
   30.09.1997Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 814 75
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   29.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   APFK, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   faktoring a forfaiting
   vykonávanie audítorskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Martina Benku 30 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Ladislav Rehák Stanekova 21 Bratislava
   Ing. Peter Struhár Pri Hornej skalke 1098/4 Svätý Jur