Vytvoriť faktúru

ROVES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROVES
IČO 35680938
DIČ 2020331005
IČ DPH SK2020331005
Dátum vzniku 20 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROVES
Hviezdoslavova 3
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 430 €
Zisk 802 €
Aktíva 333 430 €
Vlastný kapitál 61 740 €
Kontaktné informácie
Email roves@roves.sk
Webová stránka http://www.roves.sk
Phone(s) +421245522896, +421245641131, +421245641132, +421245641133, +421245643897, +421245643898
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 296,791
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 296,791
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,116
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,354
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,695
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 359
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 314,145
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 75,180
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,968
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,968
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 65,613
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 802
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 238,965
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,588
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 115,359
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 99,427
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,509
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,194
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,339
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87,385
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,221
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 190,430
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 190,215
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 178,688
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,455
C. Služby (účtová skupina 51) 97,897
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 22,456
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,450
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,861
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 885
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,684
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,742
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 65,863
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,353
M. Nákladové úroky (562) 7,802
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 551
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,353
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,389
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,587
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 802
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016