Vytvoriť faktúru

PARIS tp - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARIS tp
IČO 35681063
DIČ 2020349683
IČ DPH SK2020349683
Dátum vzniku 03 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARIS tp
Novodvorská 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 235 172 €
Zisk 15 019 €
Aktíva 75 203 €
Vlastný kapitál 60 128 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905433896, 0905560653
Mobile phone(s) 0905560653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 87,899
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,899
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,179
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,179
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,485
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,485
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,485
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,235
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,705
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,530
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 87,899
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,574
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 52,574
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,019
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,493
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,874
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 124
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,314
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 159
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,469
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,808
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,576
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,576
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,510
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 234,967
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 235,172
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,391
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 230,576
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,029
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,355
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63,563
D. Služby (účtová skupina 51) 91,443
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,847
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,961
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,894
4. Sociálne náklady (527, 528) 992
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 479
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,143
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 76,606
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 788
O. Kurzové straty (563) 671
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,369
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015