Vytvoriť faktúru

HypoVereinsbank Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HypoVereinsbank Slovakia
Stav Zrušená
IČO 35681110
Dátum vzniku 04 Januára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HypoVereinsbank Slovakia
Lazaretská 24
81108
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681110
 • Sídlo: HypoVereinsbank Slovakia, Lazaretská 24, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.09.2001Zrušené obchodné meno:
   HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.platobných kariet
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
   s devízovými hodnotami
   v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   uloženie a správa hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Horský Brečtanová 30 Bratislava 831 01
   Dr. Martin Pytlik Tablicova 1 Bratislava 811 04
   Reiner Barthuber Franz und Johann Wallach Strasse 4 Miesbach 837 14 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Čremchová 2263/5 Bratislava
   21.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Reiner Barthuber Franz und Johann Wallach Strasse 4 Miesbach 837 14 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Čremchová 2263/5 Bratislava
   20.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kölle Westenriederstrasse 13 München Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Tablicova 1 Bratislava
   29.05.2000Nové predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   28.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   26.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Peter Kölle Westenriederstrasse 13 München Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Tablicova 1 Bratislava
   25.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Koschitzki Karl-May Str. 9 München 855 51 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   11.11.1998Nové obchodné meno:
   HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Pytlik Tablicova 1 Bratislava 811 04
   10.11.1998Zrušené obchodné meno:
   HYPO-BANK Slovakia, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Ostravská 17 Bratislava 811 04
   03.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Ostravská 17 Bratislava 811 04
   02.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   30.05.1997Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   21.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horský Brečtanová 30 Bratislava 831 01
   20.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Gunter Dunkel Pienzenauer Strasse 98 München 819 25 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   27.08.1996Nové predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.platobných kariet
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
   s devízovými hodnotami
   v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   uloženie a správa hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   26.08.1996Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   04.01.1996Nové obchodné meno:
   HYPO-BANK Slovakia, a.s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 24 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gunter Dunkel Pienzenauer Strasse 98 München 819 25 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   Thomas Koschitzki Karl-May Str. 9 München 855 51 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava