Vytvoriť faktúru

ACR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ACR
Stav Zrušená
IČO 35681225
DIČ 2020308994
IČ DPH SK2020308994
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACR
Karpatská 8
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 140 414 €
Zisk -208 492 €
Aktíva 382 640 €
Vlastný kapitál -1 878 497 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421918424125
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 45,084
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 45,084
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,135
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,163
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,259
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 174,690
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 236,247
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,909,729
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,708,540
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -208,492
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,145,976
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,145,976
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 520,011
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 34,016
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,759
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,589,190
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 140,414
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 140,414
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 346,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 54,612
C. Služby (účtová skupina 51) 91,979
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,061
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,918
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 68,952
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100,422
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -206,530
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,177
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,002
M. Nákladové úroky (562) 796
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 206
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,002
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -207,532
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -208,492
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
 • IČO:35681225 DIČ: 2020308994 IČ DPH: SK2020308994
 • Sídlo: ACR, Karpatská 8, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2016Zrušené obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   01.03.2016Nové sidlo:
   Karpatská 8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ACR spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným