Vytvoriť faktúru

GUPIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GUPIS
IČO 35681357
DIČ 2020871017
Dátum vzniku 04 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GUPIS
Považská 27
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 028 €
Zisk 3 713 €
Aktíva 1 558 €
Vlastný kapitál -8 793 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244450441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,770
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 950
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 950
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 506
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 506
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,314
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,080
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 923
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 923
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,355
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,578
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,933
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,713
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,850
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,256
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,256
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,095
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,027
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 569
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 675
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,028
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,027
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,189
D. Služby (účtová skupina 51) 3,322
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,871
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,994
4. Sociálne náklady (527, 528) 77
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 205
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,360
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,516
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,167
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 329
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 329
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 838
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,193
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015