Vytvoriť faktúru

Perútka - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Perútka
IČO 35681381
DIČ 2020871039
IČ DPH SK2020871039
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Perútka
Bílikova 11
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 071 €
Zisk 7 006 €
Aktíva 58 718 €
Vlastný kapitál 38 062 €
Kontaktné informácie
Email igor@perutka.sk
Webová stránka http://www.perutka.sk
Mobile phone(s) +421905322848
Fax(es) 0254788203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,544
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,567
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,567
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,567
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,893
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,058
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,058
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,058
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,835
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,391
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,444
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 84
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 84
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,544
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,068
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,362
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,362
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,476
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 540
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 540
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,936
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 533
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 328
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,030
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 59,071
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 59,071
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,071
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,998
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,270
D. Služby (účtová skupina 51) 28,059
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,786
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,948
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,797
4. Sociálne náklady (527, 528) 41
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,160
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,567
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,567
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,073
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,742
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 91
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,983
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,977
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681381 DIČ: 2020871039 IČ DPH: SK2020871039
 • Sídlo: Perútka, Bílikova 11, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01 08.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Igor Perútka 7 000 € (100%) Bilíkova 11 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Nové sidlo:
   Bílikova 11 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie terénnych meračských prác a laboratórnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
   monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   20.01.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   sprievodca cestovného ruchu
   25.08.1998Nové sidlo:
   Jelšová 13 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   Perútka s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jeľšová 13 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
   vykonávanie vrtných prác pre hydrogeologický prieskum
   Noví spoločníci:
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Igor Perútka Bilíkova 11 Bratislava 841 01