Vytvoriť faktúru

GRIFFEL, verejná obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRIFFEL, verejná obchodná
IČO 35681390
DIČ 2020909495
IČ DPH SK2020909495
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo GRIFFEL, verejná obchodná
Pod Záhradami 3201/64
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 452 €
Aktíva 20 231 €
Vlastný kapitál 1 892 €
Kontaktné informácie
Email griffel.griffel@gmail.com
Phone(s) 0903264500
Mobile phone(s) 0903264500, 0903401012
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,133
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,133
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,133
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,005
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,859
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 391
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,755
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,138
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,892
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,892
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,892
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,246
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,785
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,461
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,975
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,207
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,452
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,452
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,968
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,376
C. Služby (účtová skupina 51) 19,217
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 221
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,394
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 760
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,484
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,859
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,205
M. Nákladové úroky (562) 993
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 212
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,205
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,279
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 2,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015