Vytvoriť faktúru

ASKING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASKING
IČO 35681497
DIČ 2020349694
IČ DPH SK2020349694
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKING
Pribišova 31
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 444 €
Zisk -7 482 €
Aktíva 2 030 €
Vlastný kapitál -97 339 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265422431
Mobile phone(s) 0903461675, 0903468544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,719
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,719
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,719
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,302
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 887
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 508
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,415
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 606
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -104,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -103,979
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 165
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -104,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,482
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,449
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,472
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 553
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,919
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 113,977
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,093
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,444
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,444
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,716
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,917
D. Služby (účtová skupina 51) 3,544
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,736
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 335
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,828
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,828
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,272
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,983
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,250
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,522
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681497 DIČ: 2020349694 IČ DPH: SK2020349694
 • Sídlo: ASKING, Pribišova 31, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava 12.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Sláma 6 639 € (100%) Beniakova 34 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2012Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Sláma Beniakova 34 Bratislava
   Pavel Kratochvíl Pribišova 31 Bratislava 841 05
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   08.01.1996Nové obchodné meno:
   ASKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Dunajom 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-činnosť realitnej kancelárie
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Kratochvíl Nad Dunajom 4 Bratislava
   Milan Sláma Blumentálska 16 Bratislava