Vytvoriť faktúru

ARK - tréning, poradenstvo, mediácia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Stav V likvidácii
IČO 35681519
DIČ 2020307971
Dátum vzniku 09 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARK - tréning, poradenstvo, mediácia
Štúrova 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 €
Zisk -1 117 €
Aktíva 9 339 €
Vlastný kapitál 3 465 €
Kontaktné informácie
Email ark@ark.sk
Phone(s) 0252634457, 0905962436
Fax(es) 0252925047
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,029
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,882
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 147
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 818
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 199
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,693
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,693
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,067
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,994
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,117
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,615
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,615
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 407
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 38
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 606
D. Služby (účtová skupina 51) 606
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -606
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 69
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -637
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017