Vytvoriť faktúru

TYNAKOMERC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TYNAKOMERC
IČO 35681535
DIČ 2020326803
IČ DPH SK2020326803
Dátum vzniku 10 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TYNAKOMERC
Plynárenská 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 794 €
Zisk -3 560 €
Aktíva 55 674 €
Vlastný kapitál 28 693 €
Kontaktné informácie
Email tynakomerc@tynakomerc.sk
Webová stránka http://www.tynakokmerc.sk;http://www.tynakomerc.sk
Phone(s) +421253418680
Fax(es) 0253418680
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,044
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,320
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 34,044
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 21,501
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,758
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,560
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,543
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,928
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,318
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 499
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,076
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,035
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 615
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,794
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,478
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,162
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,823
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,799
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,103
C. Služby (účtová skupina 51) 7,957
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,788
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 125
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,029
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,781
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 573
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 573
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -571
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,600
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,560
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
 • IČO:35681535 DIČ: 2020326803 IČ DPH: SK2020326803
 • Sídlo: TYNAKOMERC, Plynárenská 4, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alena Nagyová Bratislava 10.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Alena Nagyová 6 639 € (100%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2016Nové predmety činnosti:
   Podlahárstvo
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Nagyová Tematínska 2 Bratislava
   22.09.1997Nové sidlo:
   Plynárenská 4 Bratislava 821 09
   10.01.1996Nové obchodné meno:
   TYNAKOMERC spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   činnosť ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alena Nagyová Tematínska 2 Bratislava