Vytvoriť faktúru

NIELSEN SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIELSEN SLOVAKIA
IČO 35681586
DIČ 2020339024
IČ DPH SK2020339024
Dátum vzniku 09 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIELSEN SLOVAKIA
Škultétyho 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 231 376 €
Zisk -10 787 €
Aktíva 25 337 €
Vlastný kapitál -48 187 €
Kontaktné informácie
Email nielsen@nielsen.sk
Webová stránka http://www.nielsen.sk
Phone(s) +421255422806
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 216
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 216
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 216
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,476
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 900
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,439
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,376
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -13,526
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,692
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -58,974
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,491
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,787
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,666
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 80,499
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,386
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,754
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,878
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,481
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,167
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 231,376
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 227,502
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,874
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 237,626
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 109,331
C. Služby (účtová skupina 51) 44,790
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 82,154
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,343
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,250
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 73,381
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 443
XI. Kurzové zisky (663) 440
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,020
M. Nákladové úroky (562) 2,022
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,998
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,577
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,827
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,787
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016