Vytvoriť faktúru

CREATIVE DIGITAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CREATIVE DIGITAL
IČO 35681721
DIČ 2020307960
IČ DPH SK2020307960
Dátum vzniku 12 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREATIVE DIGITAL
Mišíkova 10/A
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 183 301 €
Zisk 16 992 €
Aktíva 1 152 993 €
Vlastný kapitál 1 132 478 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254419059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 592,825
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 589,505
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 112,395
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 378,279
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 269,317
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,909
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,973
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 971,104
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 961,639
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 64
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,456
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 936,487
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,465
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,496
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 420
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,076
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 183,301
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 91
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 183,210
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 156,846
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,256
C. Služby (účtová skupina 51) 32,521
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,855
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 93,602
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,612
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,455
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -43,777
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8
X. Výnosové úroky (662) 8
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 86
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,377
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,385
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015