Vytvoriť faktúru

Albertina icome Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Albertina icome Bratislava
IČO 35681811
DIČ 2020322986
IČ DPH SK2020322986
Dátum vzniku 12 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Albertina icome Bratislava
Cukrová 14
81339
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 783 309 €
Zisk 56 250 €
Aktíva 633 242 €
Vlastný kapitál 146 425 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252932450
Fax(es) 0252932452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 757,645
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,455
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,227
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,227
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,227
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 466,228
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,460
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 464,768
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 278,190
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 278,190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 757,645
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,675
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,122
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,122
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,695
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 97
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 97
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,509
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 158,289
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 158,289
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,525
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,636
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,059
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,089
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,089
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 417,275
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 417,275
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 783,309
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 783,309
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 781,087
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,653
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,002
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,880
D. Služby (účtová skupina 51) 644,245
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,015
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,895
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,950
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,170
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 136
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,375
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 75,656
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,182
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,481
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 205
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 205
XII. Kurzové zisky (663) 1,276
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,687
O. Kurzové straty (563) 3,773
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 914
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,450
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,200
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681811 DIČ: 2020322986 IČ DPH: SK2020322986
 • Sídlo: Albertina icome Bratislava, Cukrová 14, 81339, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava 12.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Albertina icome PRAHA s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 110 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2002Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1996
   18.09.2002Zrušené sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava
   11.01.2000Nové sidlo:
   Michalská 1 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   Albertina icome Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 51 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe dohody s autorom alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Albertina icome PRAHA s.r.o. IČO: 49 612 158 Revoluční ul. 13 Praha 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ladislav Svršek Miletičová 51 Bratislava