Vytvoriť faktúru

FEVRA Sport - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEVRA Sport
Stav Zrušená
IČO 35681900
DIČ 2020355315
IČ DPH SK2020355315
Dátum vzniku 15 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEVRA Sport
Hrobáková 40
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 925 €
Zisk -1 681 €
Aktíva 366 151 €
Vlastný kapitál -54 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262523372
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 341,499
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 341,499
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 81,433
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,785
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 648
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 259,998
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 25,276
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,276
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 231,403
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,499
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -55,905
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 48,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -110,200
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -110,200
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,681
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,404
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 397,404
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 295,901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 170
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 78,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,925
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,115
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,810
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,231
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,005
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,132
D. Služby (účtová skupina 51) 43,094
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,306
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 375
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 375
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,681
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
 • IČO:35681900 DIČ: 2020355315 IČ DPH: SK2020355315
 • Sídlo: FEVRA Sport, Hrobáková 40, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2016Zrušené obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   FEVRA Sport, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobáková 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným