Vytvoriť faktúru

FORTO SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORTO SK
IČO 35681926
DIČ 2020331038
IČ DPH SK2020331038
Dátum vzniku 15 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORTO SK
Športová 5
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 841 €
Zisk -11 465 €
Aktíva 56 314 €
Vlastný kapitál 8 534 €
Kontaktné informácie
Email forto@slovanet.sk
Phone(s) 0905501721
Mobile phone(s) 0905501721
Fax(es) 0255425830
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,715
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,309
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41,369
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 41,369
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,370
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,370
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -430
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 149
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -579
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 406
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,931
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,210
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,980
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,646
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 158
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 158
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,223
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,223
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,548
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 527
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 291
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,593
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77,840
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 77,841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 77,841
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,986
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,138
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,479
D. Služby (účtová skupina 51) 14,773
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,737
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,128
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,568
4. Sociálne náklady (527, 528) 41
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,859
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,859
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,451
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,361
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,244
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,360
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,505
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,465
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681926 DIČ: 2020331038 IČ DPH: SK2020331038
 • Sídlo: FORTO SK, Športová 5, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09 22.02.2000
  Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04 22.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Húska 3 121 € (47%) Lazaretská 36 Bratislava 811 09
  Jaroslav Grič 3 519 € (53%) Športová 5 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2000Nové obchodné meno:
   FORTO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 5 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   prieskum trhu
   fotografické a kopírovacie služby
   špedičná činnosť s výnimkou dopravy
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava 831 04
   21.02.2000Zrušené obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   17.02.2000Noví spoločníci:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Húska Lazaretská 36 Bratislava 811 09
   16.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava
   19.11.1998Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   18.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   BURDA EXPORT-IMPORT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kamenárska 20 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Burda Mühledorfstr. 1/73 Bern Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Grič Športová 5 Bratislava