Vytvoriť faktúru

NETLAB IT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NETLAB IT
IČO 35681934
DIČ 2020347802
IČ DPH SK2020347802
Dátum vzniku 15 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NETLAB IT
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 449 506 €
Zisk 25 939 €
Aktíva 241 608 €
Vlastný kapitál 128 698 €
Kontaktné informácie
Email internet@netlab.sk
Phone(s) 0243426822, 0903720182
Mobile phone(s) 0903720182
Fax(es) 0243339153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 272,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,917
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,917
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,917
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,378
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,584
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,402
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 197,157
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 194,263
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,263
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 74
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,820
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,637
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,605
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 314
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 272,609
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,636
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 121,395
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 121,395
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,939
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,305
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,305
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 115,680
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,322
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,322
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 65,946
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,023
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,828
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,561
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 988
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 448,728
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 449,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,136
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 406,592
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 183
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 595
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,200
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,734
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,842
D. Služby (účtová skupina 51) 96,672
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 193,160
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 142,056
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,916
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,188
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,937
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,934
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,934
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,921
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,306
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 240,480
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 305
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -299
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,007
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,068
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,068
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,939
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681934 DIČ: 2020347802 IČ DPH: SK2020347802
 • Sídlo: NETLAB IT, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 28.11.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Tóth 9 960 € (75%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  Ing. Alena Tóthová 3 320 € (25%) Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2007Nové obchodné meno:
   NETLAB IT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.11.2007
   21.12.2007Zrušené obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Ernest Karácsony 228 Malé Dvorníky
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Lovas 253 Malé Dvorníky
   17.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Ing. Alena Tóthová Nad Lúčkami 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Konštantín Schmidt Mierová 28 Bratislava
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   15.01.1996Nové obchodné meno:
   AP NET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru a zákaziek
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Karaba
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Karaba Stromová 25 Bratislava 831 01
   Ing. Ján Tóth Nad Lúčkami 47 Bratislava 841 05