Vytvoriť faktúru

M - CHEMICALS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M - CHEMICALS
IČO 35681969
DIČ 2020339123
IČ DPH SK2020339123
Dátum vzniku 16 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - CHEMICALS
Dvořákovo nábrežie 4A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 217 833 €
Zisk 274 948 €
Aktíva 4 456 219 €
Vlastný kapitál 876 104 €
Kontaktné informácie
Email m-chemicals@m-chemicals.sk
Phone(s) 0245943850, 0244455591, 0245692591
Fax(es) 0244455592, 0245690592
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,010,935
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,345,024
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,252,878
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 56,792
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 636,894
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,192
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 519,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 92,146
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 92,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,663,417
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 172,200
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 172,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,014,065
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,009,199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,009,199
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,866
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 477,152
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 477,101
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,494
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,494
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,010,935
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,256
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,256
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 85,146
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 85,146
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 274,948
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,152
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,047
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,489
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,558
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 640,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,916,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,115,060
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115,060
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 790,341
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,168
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,054
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,873
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,873
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 390,125
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 259,484
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 217,833
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 30,933
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 186,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,213,049
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,217,833
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 23,025,182
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 187,867
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,784
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,840,170
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,294,127
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 112,068
D. Služby (účtová skupina 51) 139,360
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 231,329
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 172,143
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,049
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,137
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 628
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,491
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 377,663
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 667,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 81,400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 81,395
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106,401
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 34,001
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 34,001
O. Kurzové straty (563) 50,302
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,098
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 352,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 77,714
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 77,714
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 274,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35681969 DIČ: 2020339123 IČ DPH: SK2020339123
 • Sídlo: M - CHEMICALS, Dvořákovo nábrežie 4A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 01.12.2001
  Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 16.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Pleva 182 600 € (100%) Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.11.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 4A Bratislava 811 02
   24.11.2011Zrušené sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   08.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Hedviga Plevová Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava - Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.12.2001
   Ing. Pavel Pleva Dvořákovo nábrežie 7529/4A Bratislava-Staré mesto 811 02 Vznik funkcie: 16.01.1996
   07.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   12.04.2006Nové sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   11.04.2006Zrušené sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   24.04.2004Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.1996
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.12.2001
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   24.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   Ing. Hedviga Plevová Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   23.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   23.10.1998Nové sidlo:
   Tehelná 24B Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Bajzova 5309/11 Bratislava 821 08
   22.10.1998Zrušené sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   28.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   M - CHEMICALS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 14 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pleva Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Mária Vančová Čiližská 38 Bratislava 821 07