Vytvoriť faktúru

SGS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SGS
IČO 35681977
DIČ 2020355348
IČ DPH SK2020355348
Dátum vzniku 12 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGS
Švabinského 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 632 €
Zisk -4 531 €
Aktíva 4 694 €
Vlastný kapitál -3 399 €
Kontaktné informácie
Email vlado.gomer@gmail.com
Phone(s) 0903444910
Mobile phone(s) 0903444910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,873
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,873
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 788
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 788
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,061
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,061
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,024
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 105
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,919
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,873
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,772
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,101
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,083
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -603
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -603
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,683
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,003
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,632
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,632
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,859
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,102
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,658
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,201
D. Služby (účtová skupina 51) 5,239
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,470
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,466
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 101
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,571
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015