Vytvoriť faktúru

BM STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BM STUDIO
IČO 35682060
DIČ 2020339090
IČ DPH SK2020339090
Dátum vzniku 16 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BM STUDIO
Panenská 33
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 213 698 €
Zisk 10 853 €
Aktíva 537 156 €
Vlastný kapitál 249 659 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254435377
Mobile phone(s) +421904900968, +421911900968, +421948808382
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 378,168
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 378,168
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,949
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 149,739
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -3,584
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 160
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 152,940
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 527,907
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 260,512
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,153
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 241,867
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,853
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,395
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 542
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 233,853
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 272
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 477
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,583
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 230,521
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 33,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 213,698
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 204,605
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,093
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 194,756
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 31,771
C. Služby (účtová skupina 51) 49,502
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,632
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,760
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 58,699
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,392
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,942
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 123,332
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 256
M. Nákladové úroky (562) 21
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 235
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -255
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,687
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,834
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682060 DIČ: 2020339090 IČ DPH: SK2020339090
 • Sídlo: BM STUDIO, Panenská 33, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 13.09.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Naser Humoli 6 639 € (100%) Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.11.2005Nové sidlo:
   Panenská 33 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.09.2005
   02.11.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2004
   13.05.2004Noví spoločníci:
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 01
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Naser Humoli Ševčenkova 1043/24 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.05.2004
   12.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.07.2001Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   15.07.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 12 Bratislava 831 02
   18.04.2000Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava 811 03
   17.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   09.03.1999Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   21.04.1997Nové sidlo:
   Nobelova 12 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   výroba odevov
   16.01.1996Nové obchodné meno:
   BM STUDIO, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v nákupe a predaji tovaru
   inžinierska činnosť, s výnimkou vybraných činností vo výstavbe
   montáž interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce na počítači
   kresličské práce
   Noví spoločníci:
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava
   Martin Plai Šancová 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Božena Hložníková Lubinská 9 Bratislava