Vytvoriť faktúru

VW ReaComp - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VW ReaComp
IČO 35682272
DIČ 2020307982
IČ DPH SK2020307982
Dátum vzniku 19 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VW ReaComp
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 468 €
Zisk 2 993 €
Aktíva 25 066 €
Vlastný kapitál 5 358 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905537733
Mobile phone(s) 0905537733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,874
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,771
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,457
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 21,874
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,351
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,945
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,993
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,523
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 127
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,396
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 45
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 9,542
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,461
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,348
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 41,468
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,820
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 13,648
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 37,425
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,243
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 928
C. Služby (účtová skupina 51) 3,546
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,708
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,043
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,751
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 91
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 91
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,953
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682272 DIČ: 2020307982 IČ DPH: SK2020307982
 • Sídlo: VW ReaComp, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01 16.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Woltemar 3 319 € (50%) Bratislava 841 01
  Ing. Viera Woltemarová 3 319 € (50%) Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.04.2004Nové obchodné meno:
   VW ReaComp s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť - obstarávanie služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Woltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Ing. Viera Woltemarová Oskorušová 2 Bratislava 841 01
   14.04.2004Zrušené obchodné meno:
   VVK ReaComp s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, repasácia, servis, prenájom, prevádzkovanie videohier a zábavnej elektroniky okrem výherných hracích automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   16.10.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky - hardware, netware a software so súhlasom autora
   servisné služby a montáž výpočtovej techniky a elektronických systémov
   maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   montáž, repasácia, servis, prenájom, prevádzkovanie videohier a zábavnej elektroniky okrem výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   15.10.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kolcún Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kolcún Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   19.01.1996Nové obchodné meno:
   VVK ReaComp s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 16 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom motorových vozidiel, priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A
   Noví spoločníci:
   Peter Kolcún Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Valent Šustekova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Voltemar Oskorušova 2 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kolcún Wolkrova 5 Bratislava 851 01