Vytvoriť faktúru

EKAKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKAKA
IČO 35682418
DIČ 2020339112
IČ DPH SK2020339112
Dátum vzniku 22 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKAKA
Legionárska 9
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 650 €
Zisk 6 813 €
Aktíva 50 606 €
Vlastný kapitál 10 899 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903249926
Mobile phone(s) 0903249926
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,118
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,118
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,118
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,428
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 816
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,967
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,546
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,712
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,596
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,813
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,834
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,234
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 161
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,016
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,997
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,650
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,350
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 888
C. Služby (účtová skupina 51) 6,457
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,928
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,468
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,772
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,005
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -38
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,734
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,921
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682418 DIČ: 2020339112 IČ DPH: SK2020339112
 • Sídlo: EKAKA, Legionárska 9, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Zajac Legionárska 9 Bratislava 831 04 01.12.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Zajac 6 639 € (100%) Legionárska 9 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.12.2008Nové obchodné meno:
   EKAKA, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Legionárska 9 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie osvetľovanie)
   prenájom osvetľovacej, televíznej a filmovej techniky a materiálu
   Noví spoločníci:
   Michal Zajac Legionárska 9 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Zajac Legionárska 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   08.12.2008Zrušené obchodné meno:
   K.K.W., s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   obstarávateľská činnosť spojená so správou budov
   dodávka a montáž krbových telies, kachľových pecí
   Zrušeny spoločníci:
   Jan Ehl Heřmanice 151 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Ing. Josef Láf Heřmanice 152 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Ing. Petr Vacek Markvartice 235 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jan Ehl Heřmanice 151 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Petr Vacek Markvartice 235 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Josef Láf Heřmanice 152 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 17.01.2003
   23.05.2003Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných poradcov
   reklamno-propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení
   organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Jan Ehl Heřmanice 151 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Ing. Josef Láf Heřmanice 152 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Ing. Petr Vacek Markvartice 235 Jablonné v Podještědí Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jan Ehl Heřmanice 151 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Petr Vacek Markvartice 235 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 08.01.2003
   Ing. Josef Láf Heřmanice 152 Jablonné v Podještědí Česká republika Vznik funkcie: 17.01.2003
   22.05.2003Zrušené sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   25.03.1999Nové sidlo:
   Majerská 3 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   upratovacie práce
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   poradenská činnosť v oblasti strojárenstva
   obstarávateľská činnosť spojená so správou budov
   24.03.1999Zrušené sidlo:
   Dorastenecká 48 Bratislava 831 07
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   Ing. Ivan Kováčik Ševčenkova 17 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava Skončenie funkcie: 08.01.2003
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   Martin Welther Štefunkova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   K.K.W., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dorastenecká 48 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   dodávka a montáž krbových telies, kachľových pecí
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava
   Martin Welther Štefunkova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Kováčik kpt. Rašu 25 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kováčik Lipského 1155/2 Bratislava