Vytvoriť faktúru

Black Tea - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Black Tea
IČO 35682434
DIČ 2020252817
IČ DPH SK2020252817
Dátum vzniku 19 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Black Tea
Pluhová 49
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 563 098 €
Zisk -69 075 €
Aktíva 459 337 €
Vlastný kapitál 1 091 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421904440700, +421911703353
Fax(es) 0220710825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 610
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 610
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 610
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,185
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 78,618
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,372
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 132,795
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -68,530
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 697
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,152
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -69,075
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 201,325
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,143
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 197,277
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110,472
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 863
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -127
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 86,069
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 563,098
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,884
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 248,269
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 296,010
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,935
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 623,604
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,224
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,505
C. Služby (účtová skupina 51) 265,380
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,977
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,699
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,627
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 291,332
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 11,780
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,080
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -60,506
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -18,956
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) -2
XI. Kurzové zisky (663) -2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,607
M. Nákladové úroky (562) 3,968
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,639
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -7,609
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -68,115
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -69,075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682434 DIČ: 2020252817 IČ DPH: SK2020252817
 • Sídlo: Black Tea, Pluhová 49, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08 21.03.2002
  Branislav Kaľavský Azalkova 8 Bratislava 821 02 25.01.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Art. Ľuboš Kazimír 2 500 € (50%) Budyšínska 10 Bratislava 831 08
  Branislav Kaľavský 2 500 € (50%) Azalkova 8 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2014Nové sidlo:
   Pluhová 49 Bratislava 831 03
   21.03.2014Zrušené sidlo:
   Ďumbierska 1/B Bratislava 831 01
   27.07.2013Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 03
   26.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 03
   12.03.2010Nové sidlo:
   Ďumbierska 1/B Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   11.03.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 44 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lenka Kazimírová Budyšínska 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lenka Kazimírová Budyšínska 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.12.2003
   17.11.2007Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie výstav, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácii
   automatizované spracovanie údajov
   technicko-organizačné zabezpečenie pri výrobe filmov, televíznych a rozhlasových programov
   výroba audio a video záznamov so súhlasom autora
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   16.11.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   usporiadanie výstav
   05.10.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 03
   04.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08
   Ing. Miloš Lukáčik Špitálska 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Lukáčik Špitálska 9 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   15.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Lukáčik Špitálska 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Lukáčik Špitálska 9 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 03.11.2006
   01.02.2006Nové obchodné meno:
   Black Tea, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 44 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Branislav Kaľavský Azalkova 8 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Kaľavský Azalkova 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 25.01.2006
   31.01.2006Zrušené obchodné meno:
   VIVID, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 14/a Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08
   Ing. Lenka Kazimírová Budyšínska 10 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lenka Kazimírová Budyšínska 10 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.12.2003
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   19.12.2002Nové sidlo:
   Prievozská 14/a Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   18.12.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18/a Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Blaško Hrabová 385/10 Prievidza 971 01
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Demänovská 37 Liptovský Mikuláš 031 01
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   21.03.2002Nové obchodné meno:
   VIVID, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 18/a Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Blaško Hrabová 385/10 Prievidza 971 01
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Demänovská 37 Liptovský Mikuláš 031 01
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Art. Ľuboš Kazimír Budyšínska 10 Bratislava 831 08
   Ing. Janka Konečná Líščie nivy 10 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   20.03.2002Zrušené obchodné meno:
   DUNAJFARM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   odborno-poradenská činnosť na úseku poľnohospodárstva
   nákup a predaj osiva
   prenájom skladových priestorov - prenájom priestorov na skladové účely
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   19.01.2001Nové sidlo:
   Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Konečná Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   Ing. Ján Konečný Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   18.01.2001Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   29.03.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Konečná Ružová 36 Žilina 010 01
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   19.01.1996Nové obchodné meno:
   DUNAJFARM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   usporiadanie výstav
   odborno-poradenská činnosť na úseku poľnohospodárstva
   nákup a predaj osiva
   prenájom skladových priestorov - prenájom priestorov na skladové účely
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Konečný Cementárenská 63 Lietavská Lúčka 013 11
   Jozef Takáč Rajecká 38 Bratislava 821 07