Vytvoriť faktúru

"AUTOBAZÁR BIL-MAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "AUTOBAZÁR BIL-MAR
IČO 35682574
DIČ 2020927513
Dátum vzniku 23 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "AUTOBAZÁR BIL-MAR
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 704 €
Zisk 3 460 €
Aktíva 60 399 €
Vlastný kapitál 42 671 €
Kontaktné informácie
Email bilmar@bilmar.sk
Phone(s) 0903726444
Mobile phone(s) +421911358036, 0903726444, 0905229997, 0905298915, 0905583339
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 62,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 62,439
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,689
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,689
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,689
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 192
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,558
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 23,788
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 23,788
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,579
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,579
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,460
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,671
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,443
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,443
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,728
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,728
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 659
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 519
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 976
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,704
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,829
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,842
D. Služby (účtová skupina 51) 9,870
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,255
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,712
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,474
4. Sociálne náklady (527, 528) 69
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 512
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 350
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,875
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,992
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 443
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 242
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 201
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -439
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,436
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 976
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,460
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Files
4262958.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015