Vytvoriť faktúru

APOTHEKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APOTHEKA
IČO 35682591
DIČ 2020812629
IČ DPH SK2020812629
Dátum vzniku 23 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APOTHEKA
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 006 479 €
Zisk 21 867 €
Aktíva 633 665 €
Vlastný kapitál 155 884 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243635112, 0243635113, 0243635114, 0265425524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 640,737
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,767
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,767
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,708
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 605,713
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 184,156
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 184,156
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 373,897
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 334,667
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334,667
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,767
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 47,660
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,414
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,246
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,257
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 640,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 177,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 147,984
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 147,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,867
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,186
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,193
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 449,778
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 440,950
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 440,950
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,037
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,067
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 724
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,215
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,215
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,976,233
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,006,479
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,969,978
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,255
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,246
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,972,849
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,683,578
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,673
D. Služby (účtová skupina 51) 162,208
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,630
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,346
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,485
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,485
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,519
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,123
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,630
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 124,774
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 746
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 746
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,887
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,020
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,132
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 888
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682591 DIČ: 2020812629 IČ DPH: SK2020812629
 • Sídlo: APOTHEKA, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06 23.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. 6 004 € (85.8%) Tolstého 5 Bratislava 811 06
  Ing. Ondrej Kadák 996 € (14.2%) Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2009Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík , PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Kmotrík , PhD. Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   05.05.2009Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík , PhDr. Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   01.06.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
   23.06.2004Nové obchodné meno:
   APOTHEKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík , PhDr. Tolstého 5 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 23 Bratislava 811 02
   22.06.2004Zrušené obchodné meno:
   1. ARTMEDIA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   22.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.01.1996
   21.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   09.11.1998Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   08.11.1998Zrušené sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   23.01.1996Nové obchodné meno:
   1. ARTMEDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 47 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   inžiniersko - investorská činnosť
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava