Vytvoriť faktúru

CADIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CADIS
IČO 35682639
DIČ 2020355392
IČ DPH SK2020355392
Dátum vzniku 22 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CADIS
Čučmianská dlhá 43
04801
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 817 355 €
Zisk 3 485 €
Aktíva 427 297 €
Vlastný kapitál 126 685 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245524031, 00903513882, 0245524032, 0903513882
Mobile phone(s) 0903513882
Fax(es) 0245524029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 536,517
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -2,090
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,066
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 11,066
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -13,156
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -17,736
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,580
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,427
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 413,543
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,358
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,358
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 258,711
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,380
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 124,884
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,140
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 117,744
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 180
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 180
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 536,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,399
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 58,089
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 58,089
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,282
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,282
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 64,543
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 145,274
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -80,731
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,485
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,118
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 955
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 955
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 429,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 477,981
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 477,981
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 49
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,936
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -56,830
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -25,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 796,932
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 817,355
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 796,932
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,423
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 812,683
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,159
D. Služby (účtová skupina 51) 737,789
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,209
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,747
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,462
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,775
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,328
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,328
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,423
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,672
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,984
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -202
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,470
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 985
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 985
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682639 DIČ: 2020355392 IČ DPH: SK2020355392
 • Sídlo: CADIS, Čučmianská dlhá 43, 04801, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Januára 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.11.2010Nové sidlo:
   Čučmianská dlhá 43 Rožňava 048 01
   08.11.2010Zrušené sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   09.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Irena Adamíková Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.01.2008
   28.10.2008Nové sidlo:
   Šarišská 4 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   návrh a optimalizácia informačných technológií
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov a školení
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovávaním a zoraďovaním informácií
   manuálny zber údajov pre automatizované spracovanie dát
   geodetické a kartografické práce
   27.10.2008Zrušené sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   06.06.2008Nové obchodné meno:
   CADIS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Adamík CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4 LA MASSANA Andorrské kniežatstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamík CARRER COMA DEL COLAT Xalet Núm. 4 LA MASSANA Andorrské kniežatstvo Vznik funkcie: 26.05.2008
   05.06.2008Zrušené obchodné meno:
   LOMBARDIUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   KIS spol. s r.o. Šarišská 4 Bratislava 821 09
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Irena Adamíková Medveďovej 2495/17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.01.2008
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Lorincz P.Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 19.08.2007
   15.11.2007Nové obchodné meno:
   LOMBARDIUS, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   KIS spol. s r.o. Šarišská 4 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Lorincz P.Jilemnického 301/6 Svit 059 21 Vznik funkcie: 19.08.2007
   14.11.2007Zrušené obchodné meno:
   FICHTNER CONSULTING & IT SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fichtner Consulting & IT GmbH Sarweystrasse 3 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.1997
   14.11.2003Nové obchodné meno:
   FICHTNER CONSULTING & IT SLOVAKIA s.r.o.
   13.11.2003Zrušené obchodné meno:
   CADIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.1997
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07
   11.06.2002Noví spoločníci:
   Fichtner Consulting & IT GmbH Sarweystrasse 3 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.06.2002Zrušeny spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.03.2000Noví spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   12.03.2000Zrušeny spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   GEODIS - Gesellschaft fur Erstellung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 1220 Wien Rakúsko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   26.10.1999Nové sidlo:
   Biskupická 18 Bratislava 821 06
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   11.05.1998Nové sidlo:
   Železničná 20/A Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fandel Rajčianska 42 Bratislava 821 07
   10.05.1998Zrušené sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   22.01.1996Nové obchodné meno:
   CADIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   CADIS CAD - Informationssysteme G.m.b.H. Sarweystrasse 5 Stuttgart 701 91 Nemecko
   GEODIS - Gesellschaft fur Erstellung und Organisation von digitalen Informationssysteme G.m.b.H. Bellegardegasse 17 1220 Wien Rakúsko
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Adamík Medveďovej 17 Bratislava 851 04