Vytvoriť faktúru

HC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HC
IČO 35682647
DIČ 2020860776
IČ DPH SK2020860776
Dátum vzniku 24 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HC
Jašíkova 6
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 641 €
Zisk 5 231 €
Aktíva 41 034 €
Vlastný kapitál -2 376 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,769
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,162
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,162
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,496
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,592
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 111
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,769
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,185
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,979
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,231
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,364
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 67
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 67
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,297
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,667
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,667
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,448
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,399
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,915
D. Služby (účtová skupina 51) 19,656
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,242
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,929
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 53
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,191
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682647 DIČ: 2020860776 IČ DPH: SK2020860776
 • Sídlo: HC, Jašíkova 6, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 28.03.2003
  Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 22.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Ivona Holzerová 3 320 € (50%) Ružinovská 9 Bratislava 821 01
  Ing. Matúš Pošvanc 3 320 € (50%) Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2014Nové obchodné meno:
   HC, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   02.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   01.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 6 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   technicko- organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   prieskum verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.03.2003
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   26.04.2006Zrušené obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   27.11.2003Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Noví spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   01.02.1999Nové sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01