Vytvoriť faktúru

SATA service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SATA service
IČO 35682671
DIČ 2020355238
IČ DPH SK2020355238
Dátum vzniku 24 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SATA service
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 88 038 €
Zisk -6 804 €
Aktíva 228 115 €
Vlastný kapitál -4 634 €
Kontaktné informácie
Email sata@vystavy.sk
Mobile phone(s) +421903719907
Fax(es) 0262410431
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,728
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,728
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,728
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,683
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 89
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,991
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,991
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,991
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,603
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 446
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 734
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,438
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,895
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,804
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 115
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 115
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 41,468
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,745
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,745
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,104
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,633
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,196
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 88,059
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 88,038
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,038
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,727
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,194
D. Služby (účtová skupina 51) 45,737
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,411
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,350
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,400
4. Sociálne náklady (527, 528) 661
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 756
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,688
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,688
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,689
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,107
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 176
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 160
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,844
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682671 DIČ: 2020355238 IČ DPH: SK2020355238
 • Sídlo: SATA service, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava 24.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Branislav Šimek 6 639 € (100%) Vavilovova 20 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2001Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   17.06.2001Zrušené sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   13.02.1997Nové sidlo:
   Vavilovova 20 Bratislava 851 01
   12.02.1997Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SATA service, spol s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Šimek Vavilovova 20 Bratislava