Vytvoriť faktúru

GESTUM Capital - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GESTUM Capital
IČO 35682728
DIČ 2020322942
IČ DPH SK2020322942
Dátum vzniku 24 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GESTUM Capital
Líščie nivy 7
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 378 636 €
Zisk 8 921 €
Aktíva 1 700 936 €
Vlastný kapitál -150 808 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421250200711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,912,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 332,416
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 332,416
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,204
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 285,505
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 707
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,429,501
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,071
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,071
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,799,674
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,799,525
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,799,525
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 72
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -30
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 40,123
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 40,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 584,633
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,759
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 533,874
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150,470
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 150,470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,912,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -141,887
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -158,111
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,729
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -226,840
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,921
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,051,951
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,823,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,868,038
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,868,038
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 567,036
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,669
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,228,851
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -166
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -166
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -7,771,477
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,323
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,378,635
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,378,636
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,323,532
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,104
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,233,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,383,551
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,219
D. Služby (účtová skupina 51) 3,809,032
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,947
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,440
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 507
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 635
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,678
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,678
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 145,503
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 179,834
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 248,591
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23,369
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23,369
XII. Kurzové zisky (663) 225,090
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 132
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382,159
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,228
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,228
O. Kurzové straty (563) 343,247
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,684
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133,568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,935
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,014
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,921
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682728 DIČ: 2020322942 IČ DPH: SK2020322942
 • Sídlo: GESTUM Capital, Líščie nivy 7, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 24.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr Vladimír Ludvík 6 639 € (100%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2005Nové sidlo:
   Líščie nivy 7 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   14.02.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   03.03.2003Nové obchodné meno:
   GESTUM Capital s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 24.01.1996
   02.03.2003Zrušené obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   14.07.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 22 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   L.T.T. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prešovská 39 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
   reklamno propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť realitnej kancelárie
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr Vladimír Ludvík Repašského 6 Bratislava 841 02