Vytvoriť faktúru

ESPRIT PRODUCTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESPRIT PRODUCTION
IČO 35682779
DIČ 2020355271
IČ DPH SK2020355271
Dátum vzniku 24 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESPRIT PRODUCTION
Ševčenkova 2
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 030 €
Zisk -2 848 €
Aktíva 16 965 €
Vlastný kapitál 15 465 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255569731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,366
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,366
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,366
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,310
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,660
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,195
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,848
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,056
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,056
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 11,030
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,030
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,875
C. Služby (účtová skupina 51) -280
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,155
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,845
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,310
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 43
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -43
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,888
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,848
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015