Vytvoriť faktúru

TRON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRON
IČO 35682787
DIČ 2020339079
Dátum vzniku 24 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRON
Perličková 4
82106
Bratislava
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903403856
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,015
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,107
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,107
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -299
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -644
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -1,627
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 33
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 929
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 365
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,207
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,015
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 631
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 631
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,164
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,153
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,513
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 498
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016