Vytvoriť faktúru

artFX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno artFX
IČO 35682817
DIČ 2020331049
IČ DPH SK2020331049
Dátum vzniku 26 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo artFX
Sreznevského 15
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 388 168 €
Zisk 99 564 €
Aktíva 191 581 €
Vlastný kapitál 12 945 €
Kontaktné informácie
Email fx@fxstudio.sk
Phone(s) 0905324395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 207,438
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,135
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,135
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,135
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 185,889
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 63,736
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,736
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,736
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122,153
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 34,479
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87,674
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,414
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207,438
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,252
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,564
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,186
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,540
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,540
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,770
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,876
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,000
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 387,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 388,168
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 387,696
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 472
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 252,416
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,423
D. Služby (účtová skupina 51) 134,109
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,775
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,836
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,836
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 273
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135,752
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,164
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,033
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,082
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,082
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,951
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,032
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 127,720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 28,156
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,156
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682817 DIČ: 2020331049 IČ DPH: SK2020331049
 • Sídlo: artFX, Sreznevského 15, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 28.10.2003
  Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 28.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miloslav Mráz 3 320 € (50%) Špitálska 2 Bratislava 811 01
  Ing. Milan Kaliňák 3 320 € (50%) Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2010Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov
   vydavateľská činnosť
   reklamné a marketingové služby
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kaliňák Borodáčova 4/3144 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 28.10.2003
   19.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   27.01.2010Nové sidlo:
   Sreznevského 15 Bratislava 831 03
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   13.11.2003Nové sidlo:
   Sinokvetná 11 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloslav Mráz Špitálska 2 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 28.10.2003
   Milan Kaliňák Mierová 44 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.10.2003
   12.11.2003Zrušené sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Andrej Struhár Plickova 12 Bratislava 831 06
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   artFX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06
   Richard Glatz Na Hrádzi 56 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Adamovič Bieloruská 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 26.01.1996 Skončenie funkcie: 28.10.2003