Vytvoriť faktúru

TATRA A.C.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA A.C.S.
IČO 35682825
DIČ 2020339178
IČ DPH SK2020339178
Dátum vzniku 26 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA A.C.S.
Višňová 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 299 €
Zisk -45 745 €
Aktíva 204 128 €
Vlastný kapitál 54 386 €
Kontaktné informácie
Email info@comseco.sk
Phone(s) 0245987317, 0905433268
Mobile phone(s) +421911819704, 0905433268
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,283
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,283
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,283
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,741
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,056
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,024
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,642
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 605
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,143
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -45,745
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,382
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 148,371
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,875
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 208
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,125
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 138,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 91,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,301
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,743
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,255
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 134,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 61,960
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,514
C. Služby (účtová skupina 51) 28,415
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,413
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 302
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,260
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,203
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -42,768
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,845
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 28
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 28
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,045
M. Nákladové úroky (562) 14
N. Kurzové straty (563) 551
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,480
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,017
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -44,785
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -45,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682825 DIČ: 2020339178 IČ DPH: SK2020339178
 • Sídlo: TATRA A.C.S., Višňová 16, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42 15.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Monika Žiaranová 6 639 € (100%) Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2009Noví spoločníci:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranová Alžbetin Dvor 357 Miloslavov 900 42
   14.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Žiaranova Alžbetin Dvor 121 Dunajská Lužná 900 42
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   26.01.1996Nové obchodné meno:
   TATRA A.C.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Višňová 16 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v strojárskej oblasti
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dalibor Žiaran Jakubovany 35 Liptovský Ondrej 032 04