Vytvoriť faktúru

COMINFO SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMINFO SR
IČO 35682868
DIČ 2020355227
IČ DPH SK2020355227
Dátum vzniku 29 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMINFO SR
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 297 €
Zisk 2 561 €
Aktíva 85 939 €
Vlastný kapitál 11 909 €
Kontaktné informácie
Email cominfo@nextra.sk
Webová stránka http://www.cominfosk.sk
Phone(s) +421263838443, +421263834843
Mobile phone(s) +421903711068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,819
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,417
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,417
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,417
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,902
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 386
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 386
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,093
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,093
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,093
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,423
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,881
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,542
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,500
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,141
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,607
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,607
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,231
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,523
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,523
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,618
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,618
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,435
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 881
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,682
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,907
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,296
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,297
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 104,297
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 116,546
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 45,310
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,749
D. Služby (účtová skupina 51) 23,630
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,632
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,757
4. Sociálne náklady (527, 528) 823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,708
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 362
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,249
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,608
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,932
XII. Kurzové zisky (663) 17,928
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,049
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 713
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 713
O. Kurzové straty (563) 586
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,073
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682868 DIČ: 2020355227 IČ DPH: SK2020355227
 • Sídlo: COMINFO SR, Kopčianska 65, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava 29.01.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Patro 1 660 € (25%) Pri Kolíske 6 Bratislava
  COMINFO, a.s., Zlín 4 980 € (75%) Zlín 760 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   03.10.2000Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s., Zlín IČO: 63 482 576 Prštné, Nábřeží 695 Zlín 760 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   02.10.2000Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   27.11.1998Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Patro Pri Kolíske 6 Bratislava
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   COMINFO SR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   COMINFO, a.s. Zlín IČO: 63 482 576 Dlouhá 310/4 Zlín Česká republika
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Patro Zadunajská 1 Bratislava