Vytvoriť faktúru

Immocap Office - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Immocap Office
IČO 35682884
DIČ 2020347846
IČ DPH SK2020347846
Dátum vzniku 25 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Immocap Office
Plynárenská 7/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 897 €
Zisk 6 931 €
Aktíva 39 717 €
Vlastný kapitál -81 983 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258222804
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,536
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,536
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,895
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,014
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,014
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,641
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 217
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,424
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -73,854
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 59
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 59
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -87,483
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -88,099
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,931
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,171
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71,479
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 71,479
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,400
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,400
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15,219
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 15,219
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,874
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,897
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,874
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,158
D. Služby (účtová skupina 51) 52,158
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,739
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,716
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 794
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 794
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,891
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,931
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016