Vytvoriť faktúru

STAKOM SD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAKOM SD
IČO 35682957
DIČ 2020925038
Dátum vzniku 25 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKOM SD
Bulharská 121
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -635 €
Aktíva 3 950 €
Vlastný kapitál 3 950 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,950
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,315
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,689
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,689
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -635
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 635
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 635
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -155
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3915538.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015