Vytvoriť faktúru

J.T.Trend - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J.T.Trend
IČO 35682965
DIČ 2020355403
IČ DPH SK2020355403
Dátum vzniku 25 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.T.Trend
Ševčenkova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 339 €
Zisk 12 427 €
Aktíva 40 801 €
Vlastný kapitál 31 701 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262520071, +421262520086, +421262520087
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 43,613
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 43,613
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 43,613
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,256
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 166
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,617
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 103,869
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,129
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,398
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,427
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,740
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 59,740
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 161
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,509
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 43,339
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,500
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,839
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,302
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,106
C. Služby (účtová skupina 51) 3,495
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,498
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,783
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,037
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,351
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,099
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,099
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,096
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,941
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,514
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,427
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35682965 DIČ: 2020355403 IČ DPH: SK2020355403
 • Sídlo: J.T.Trend, Ševčenkova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 23.07.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Turňa 2 656 € (40%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 3 984 € (60%) Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.08.2012Noví spoločníci:
   Prof. RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Turňa Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 23.07.2012
   02.08.2012Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   28.12.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   RNDr. Jana Timková Belinského 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1996
   27.12.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   17.11.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   25.01.1996Nové obchodné meno:
   J.T.Trend spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vzdelávacia činnosť v oblasti prírodných vied
   poradenská činnosť v oblasti prírodných vied a transferu
   výskum trhu
   sprostredkovanie obchodu
   distribúcia hromadne vyrábaných liečivých výrobkov a zdravotníckeho materiálu
   kúpa chemických výrobkov za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   poskytovanie software
   poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   prenájom strojov a nástrojov
   predaj výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Jana Trautenbergerová Pod Záhradami 2a Bratislava 841 02
   Doc.RNDr. Ján Turňa , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01